Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
O GPD  |  Ogłoszenia drobne
To setki ogłoszeń dotyczšcych sprzedaży, kupna, wymiany, nawiazania współpracy oraz usług. A wszystko zwiazane z nieruchomoœciami, transportem, surowcem, materiałami drzewnymi, maszynami, narzędziami i częœciami do maszyn, przeznaczonymi dla branży drzewnej i meblarskiej. Ogłoszenia drobne sš okazjš do wymiany handlowej na każdym szczeblu i mogš dotyczyć każdego towaru, zwišzanego z branżš.
Wybierz dział
Treœć ogłoszenia
Pozostało znaków do wpisania: 200
Telefon/Fax
E-mail
Prosimy wpisać poniżej dane dzieki którym będziemy mogli zweryfikować czy Państwo sš naszymi prenumeratorami:
NIP w przypadku firmy
Imię i Nazwisko w przypadku osób nieprowadzšcych działalnoœci
Zgodnie z Ustawš z dnia 18.07.2002 r. o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš Dz. U. Nr 144 poz. 1204 - wyrażam zgodę na przesyłanie drogš elektronicznš na podany adres poczty elektronicznej wiadomoœci o charakterze handlowym oraz przetwarzanie ich przez Wydawnictwo Inwestor Sp. z o. o. wydawcę "Gazety Przemysłu Drzewnego", wydawcę strony "GPD24" oraz wydawcę "GPD news" na zasadach okreœlonych przepisami Ustawy.

Okazja na drobne zakupy

[include:post.php?addOrder=3]