Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Z kraju

Nowe zasady sprzedaży drewna zaprezentują Lasy Państwowe na kongresie KOOPDREW

wielkość 
Jakie postulaty będzie zawierał finalny projekt nowego rozporządzenia dyrektora generalnego LP dotyczącego zasad sprzedaży drewna i jakie zmiany
przyniesie - dowiemy się we wrześniu w Poznaniu. „GPD”
objęła patronatem medialnym to wydarzenie.
10 września - w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów Drema - odbędzie się w Pawilonie „Iglica” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, VI Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2018.
– Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Lasów Państwowych, którzy na Koopdrewie zaprezentują po raz pierwszy nowe zasady sprzedaży drewna na rok przyszły i lata kolejne – zaznacza Rafał Szefler, dyrektor marketingu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego organizującej to wydarzenie. – Od marca br., kiedy Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP, powołał zespół ds. wypracowania optymalnych założeń do systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, bierzemy aktywny udział w spotkaniach tego zespołu, aby realnie wpłynąć na nowe zasady sprzedaży drewna. Te wcześniej obowiązujące budziły wiele sprzeciwów, protestów i emocji wśród firm drzewnych, zawierały bowiem rozwiązania krzywdzące dla kupujących. Trwające od początku roku negocjacje organizacji reprezentujących przemysł drzewny – w tym PIGPD – z Dyrekcją Generalną LP doprowadziły jednak do ich gruntownej przebudowy. Jakie zasady będzie zawierał finalny projekt nowego rozporządzenia dyrektora generalnego LP i jakie zmiany przyniesie, dowiemy się już we wrześniu na Koopdrewie.
Warto dodać, że Lasy Państwowe zostały także partnerem tegorocznego Pawilonu Promocji Drewna, organizowanego od czterech lat w ramach targów Drema przez PIGPD.

O aktualnej sytuacji na rynku tarcicy
Oprócz głównego punktu programu, czyli prezentacji nowego systemu sprzedaży drewna, organizator kongresu przewidział wystąpienia wielu znakomitych prelegentów z całego świata, którzy przybliżą inne zagadnienia ważne dla polskiego i światowego przemysłu drzewnego.
Aktualną sytuację na rynku tarcicy w Europie przedstawi Andre de Boer – Sekretarz Generalny European Timber Trade Federation. To międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli, która grupuje narodowe stowarzyszenia firm z poszczególnych krajów UE, zajmujące się handlem tarcicą i wyrobami z drewna. Ma dziś 15 członków (są to m.in. organizacje z Niemiec, Szwajcarii, Finlandii, Włoch, Holandii, Austrii). Andreas von Moeller jest ponadto  związany z niemiecką firmą handlową Jacob Jürgensen.      
Z kolei o sytuacji na brytyjskim rynku tarcicy w powiązaniu z perspektywą Brexitu – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – będzie mówić David Hopkins, dyrektor Timber Trade Federation z siedzibą w Londynie. To największa organizacja brytyjska związana z przerobem drewna, która skupia niemal dwie trzecie firm produkcyjnych i handlowych działających na rynku drzewnym w Wielkiej Brytanii. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno drewnem iglastym, jak i liściastym oraz szeroką gamą wyrobów (tarcica, drewno konstrukcyjne, podłogi, wyroby ogrodowe). Organizacja posiada sześć oddziałów regionalnych, a David Hopkins jest również specjalistą w zakresie ochrony środowiska.

Szanse na współpracę z firmami z Finlandii, Rosji i Kanady
Na Koopdrewie pojawią się także goście z Finlandii, Rosji i Kanady. O tym, w jaki sposób potencjał fińskiego przemysłu drzewnego może być wykorzystany przez polskie firmy, opowie Kaija Arhio – ekspert z Centria University of Applied Sciences, z siedzibą w miejscowości Kokkola (w zachodniej Finlandii). Uniwersytet ten oprócz nauczania zajmuje się badaniami naukowymi oraz innowacjami z dziedziny chemii, przemysłu drzewnego i metalowego oraz budownictwa. Każdego roku prowadzonych jest tam około 60 projektów badawczo-rozwojowych. Warto przypomnieć, że Finlandia jest jednym z najbardziej zasobnych w drewno krajów UE, a przemysł drzewny jest tam wręcz przemysłem narodowym. 
– Należy poznać jego potencjał, zwłaszcza w sytuacji, gdy polskie firmy coraz częściej uzupełniają swe zapotrzebowanie na tarcicę zakupami w krajach skandynawskich – mówi Rafał Szefler.
Także rosyjski przemysł drzewny może być strategicznym partnerem polskiego przemysłu drzewnego. Na Koopdrewie omówiony zostanie potencjał Rosji w kontekście zasobów surowcowych, struktury i możliwości przemysłu drzewnego oraz formalnych warunków obrotu drewnem i jego eksportu.
– Rosja – nasz bliski sąsiad – jest równocześnie światowym potentatem w zakresie pozyskania i przerobu drewna – podkreśla przedstawiciel PIGPD. – Jednak w zestawieniu z jego możliwościami skala współpracy z polskim przemysłem drzewnym jest niewielka. Wykorzystanie tych możliwości jest więc przed nami, lecz wymaga to najpierw ich poznania. Pomoże w tym referat Igora Novoselova – założyciela i redaktora naczelnego WHAT WOOD – jedynej rosyjskiej agencji consultingowej zajmującej się wyłącznie szeroko pojętym przemysłem drzewnym, która pracuje m.in. dla firm takich, jak IKEA, International Paper, Mondi, Metsa. 
Jednak to nie wszystko. W Poznaniu poznamy także kanadyjskie rozwiązania systemowe dotyczące technologii i przepisów związanych z budownictwem drewnianym.
– Od czasu wprowadzenia w 2017 r. umowy o bezcłowym obrocie pomiędzy Kanadą a UE, rośnie jej rola jako partnera polskiego przemysłu drzewnego – mówi Rafał Gruszczyński z Biura PIGPD. – Budownictwo z drewna jest w tym kraju szczególnie rozwinięte i bazuje na własnych, oryginalnych technologiach. Warto je poznać, co umożliwi wystąpienie przedstawiciela instytucji o nazwie FP INNOVATIONS z siedzibą w Pointe-Claire w prowincji Quebec. To raczej nieznane w Polsce połączenie organizacji branżowej i jednostki naukowo-badawczej. Jest ona światowym liderem w dziedzinie opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla sektora leśno-drzewnego. Zatrudnia 430 osób i ma 6 laboratoriów w różnych częściach Kanady. Jej członkowie to firmy drzewne, agencje rządowe i inne jednostki naukowe. 

Nowe zasady sprzedaży drewna zaprezentują Lasy Państwowe na kongresie KOOPDREW

Jakie postulaty będzie zawierał finalny projekt nowego rozporządzenia dyrektora generalnego LP dotyczącego zasad sprzedaży drewna i jakie zmiany
przyniesie - dowiemy się we wrześniu w Poznaniu. „GPD”
objęła patronatem medialnym to wydarzenie.
10 września - w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów Drema - odbędzie się w Pawilonie „Iglica” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, VI Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2018.
– Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Lasów Państwowych, którzy na Koopdrewie zaprezentują po raz pierwszy nowe zasady sprzedaży drewna na rok przyszły i lata kolejne – zaznacza Rafał Szefler, dyrektor marketingu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego organizującej to wydarzenie. – Od marca br., kiedy Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP, powołał zespół ds. wypracowania optymalnych założeń do systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, bierzemy aktywny udział w spotkaniach tego zespołu, aby realnie wpłynąć na nowe zasady sprzedaży drewna. Te wcześniej obowiązujące budziły wiele sprzeciwów, protestów i emocji wśród firm drzewnych, zawierały bowiem rozwiązania krzywdzące dla kupujących. Trwające od początku roku negocjacje organizacji reprezentujących przemysł drzewny – w tym PIGPD – z Dyrekcją Generalną LP doprowadziły jednak do ich gruntownej przebudowy. Jakie zasady będzie zawierał finalny projekt nowego rozporządzenia dyrektora generalnego LP i jakie zmiany przyniesie, dowiemy się już we wrześniu na Koopdrewie.
Warto dodać, że Lasy Państwowe zostały także partnerem tegorocznego Pawilonu Promocji Drewna, organizowanego od czterech lat w ramach targów Drema przez PIGPD.

O aktualnej sytuacji na rynku tarcicy
Oprócz głównego punktu programu, czyli prezentacji nowego systemu sprzedaży drewna, organizator kongresu przewidział wystąpienia wielu znakomitych prelegentów z całego świata, którzy przybliżą inne zagadnienia ważne dla polskiego i światowego przemysłu drzewnego.
Aktualną sytuację na rynku tarcicy w Europie przedstawi Andre de Boer – Sekretarz Generalny European Timber Trade Federation. To międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli, która grupuje narodowe stowarzyszenia firm z poszczególnych krajów UE, zajmujące się handlem tarcicą i wyrobami z drewna. Ma dziś 15 członków (są to m.in. organizacje z Niemiec, Szwajcarii, Finlandii, Włoch, Holandii, Austrii). Andreas von Moeller jest ponadto  związany z niemiecką firmą handlową Jacob Jürgensen.      
Z kolei o sytuacji na brytyjskim rynku tarcicy w powiązaniu z perspektywą Brexitu – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – będzie mówić David Hopkins, dyrektor Timber Trade Federation z siedzibą w Londynie. To największa organizacja brytyjska związana z przerobem drewna, która skupia niemal dwie trzecie firm produkcyjnych i handlowych działających na rynku drzewnym w Wielkiej Brytanii. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno drewnem iglastym, jak i liściastym oraz szeroką gamą wyrobów (tarcica, drewno konstrukcyjne, podłogi, wyroby ogrodowe). Organizacja posiada sześć oddziałów regionalnych, a David Hopkins jest również specjalistą w zakresie ochrony środowiska.

Szanse na współpracę z firmami z Finlandii, Rosji i Kanady
Na Koopdrewie pojawią się także goście z Finlandii, Rosji i Kanady. O tym, w jaki sposób potencjał fińskiego przemysłu drzewnego może być wykorzystany przez polskie firmy, opowie Kaija Arhio – ekspert z Centria University of Applied Sciences, z siedzibą w miejscowości Kokkola (w zachodniej Finlandii). Uniwersytet ten oprócz nauczania zajmuje się badaniami naukowymi oraz innowacjami z dziedziny chemii, przemysłu drzewnego i metalowego oraz budownictwa. Każdego roku prowadzonych jest tam około 60 projektów badawczo-rozwojowych. Warto przypomnieć, że Finlandia jest jednym z najbardziej zasobnych w drewno krajów UE, a przemysł drzewny jest tam wręcz przemysłem narodowym. 
– Należy poznać jego potencjał, zwłaszcza w sytuacji, gdy polskie firmy coraz częściej uzupełniają swe zapotrzebowanie na tarcicę zakupami w krajach skandynawskich – mówi Rafał Szefler.
Także rosyjski przemysł drzewny może być strategicznym partnerem polskiego przemysłu drzewnego. Na Koopdrewie omówiony zostanie potencjał Rosji w kontekście zasobów surowcowych, struktury i możliwości przemysłu drzewnego oraz formalnych warunków obrotu drewnem i jego eksportu.
– Rosja – nasz bliski sąsiad – jest równocześnie światowym potentatem w zakresie pozyskania i przerobu drewna – podkreśla przedstawiciel PIGPD. – Jednak w zestawieniu z jego możliwościami skala współpracy z polskim przemysłem drzewnym jest niewielka. Wykorzystanie tych możliwości jest więc przed nami, lecz wymaga to najpierw ich poznania. Pomoże w tym referat Igora Novoselova – założyciela i redaktora naczelnego WHAT WOOD – jedynej rosyjskiej agencji consultingowej zajmującej się wyłącznie szeroko pojętym przemysłem drzewnym, która pracuje m.in. dla firm takich, jak IKEA, International Paper, Mondi, Metsa. 
Jednak to nie wszystko. W Poznaniu poznamy także kanadyjskie rozwiązania systemowe dotyczące technologii i przepisów związanych z budownictwem drewnianym.
– Od czasu wprowadzenia w 2017 r. umowy o bezcłowym obrocie pomiędzy Kanadą a UE, rośnie jej rola jako partnera polskiego przemysłu drzewnego – mówi Rafał Gruszczyński z Biura PIGPD. – Budownictwo z drewna jest w tym kraju szczególnie rozwinięte i bazuje na własnych, oryginalnych technologiach. Warto je poznać, co umożliwi wystąpienie przedstawiciela instytucji o nazwie FP INNOVATIONS z siedzibą w Pointe-Claire w prowincji Quebec. To raczej nieznane w Polsce połączenie organizacji branżowej i jednostki naukowo-badawczej. Jest ona światowym liderem w dziedzinie opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla sektora leśno-drzewnego. Zatrudnia 430 osób i ma 6 laboratoriów w różnych częściach Kanady. Jej członkowie to firmy drzewne, agencje rządowe i inne jednostki naukowe.